Tillvaratagna Affekter och Andra Berättelser

Tillvaratagna Affekter och Andra Berättelser
Author:
Genre: Novell
Publication Year: 1998
ISBN: 9789178431168
Genom denna tredje samling berättelser av Jan Sigurd löper ett mörkare stråk än i de två tidigare. Men de precisa iakttagelserna av stundens komik och vardagslivets absurditet saknas för den skull ingalunda.

Overview

Genom denna tredje samling berättelser av Jan Sigurd löper ett mörkare stråk än i de två tidigare. Men de precisa iakttagelserna av stundens komik och vardagslivets absurditet saknas för den skull ingalunda.

Här möter vi prominenser som Ernest Hemingway, Hermann Göring, Evert Taube och Fritiof Nilsson Piraten. Vi lotsas runt i tid och rum i såväl stora som små städer samt undfägnas med några sällsynt intrikata mordhistorier.

Mestadels rör det sig om renodlade noveller, men ibland också om en svårdefinierbar genre i gränslandet mellan novell och reportage – allvarligare än kåseriet, friare än essän.