Genre: Novell

Berättelser från Rapsrike

Berättelser från Rapsrike

Author:
Genre: Novell
"Jan Sigurds hela produktion är ett slags självbiografi eller rättare - en skälmbiografi, med en stil olik den konventionella novellen... More info →
Tillvaratagna Affekter och Andra Berättelser

Tillvaratagna Affekter och Andra Berättelser

Author:
Genre: Novell
Genom denna tredje samling berättelser av Jan Sigurd löper ett mörkare stråk än i de två tidigare. Men de precisa iakttagelserna av stundens komik och vardagslivets absurditet saknas för den skull ingalunda. More info →
Främlingars Godhet och Andra Berättelser

Främlingars Godhet och Andra Berättelser

Author:
Genre: Novell
Det var den vintern då hela Skåne var igensnöat. Vi hade haft en spelning i Ängelholm och efteråt skulle bandet sova över hos trumpetarens frånskilde far. More info →
Äggfrukost

Äggfrukost

Author:
Genre: Novell
Det är nog det mest romantiska jag har skrivit, en kärlekshistoria i skuggan av kriget. Men humorn finns förstås också där, säger han till tidningen. More info →
Polsk Jazz och Andra Berättelser

Polsk Jazz och Andra Berättelser

Author:
Genre: Novell
Med denna samling prosastycken begår Jan Sigurd sin bokdebut. Här kan vi utöver minnen och iakttagelser från barndomen bland annat läsa om mannen som inte hade tid att dö, om den folkkäre... More info →