Musikalen ”Mollberg”

Mollberg För närvarande lägger Jan Sigurd sista handen vid en musikal som utspelar sig i Helsingborg under kriget: Mollberg.