Skrivarkurser

Jag håller skrivarkurser/skrivarutbildningar på:

Sörängens Folkhögskola, 1 årig författarlinje.
Läs mer: http://rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Forfattarlinjen/

Fridhems folkhögskola (veckokurser under sommaren)
Läs mer om kurserna på: http://fridhem.fhsk.se/sommarkurser

Toscana (veckokurs under hösten)
Läs mer: http://www.tuscansun.net/moricci/skrivarkursjansigurd.htm