Monica Zetterlund

32811CJag hade på 1990-talet ett samarbete med Monica Zetterlund som resulterade i kabareten Zetterlund & Sigurd 1995 samt skivan Det finns dagar och en turné, båda 1997.

Zetterlund & Sigurd – en jazzkabarét

Kärnan i föreställningen är jazzballader skrivna av Jan Sigurd till Monica Zetterlund tillsammans med monologer och dialoger. Ackompanjemanget sköts av Musik I Skånes kammarorkester, förstärkta av en jazztrio.
Med: Monica Zetterlund, Jan Sigurd, Musik i Skånes kammarorkester samt jazztrion bestående av Stubben Kallin på trummor, Fredrik Carlqvist på tenorsax och Lars Lundström på kontrabas.

Länk till Monica Zetterlundsällskapet